ห.จ.ก. AT Move
โทร 092-353-4100
  • th

การรับรอง


การรับรอง

ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ:
ห.จ.ก. AT Move
ปีที่เข้าร่วม:
13 สิงหาคม 2563
ติดประกาศออนไลน์:
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท:
ห.จ.ก. AT Move
สถานที่ตั้ง:
เลขที่ 19 ซ.ประวิทย์และเพื่อน 8/3 อุดมสุข 51 ถ.สุขุมวิท 103 บางจาก พระโขนง 10260
ประเทศ/เขต:
ไทย, กรุงเทพมหานคร